t.t.p. - d.o.o. VREKIĆ Export-Import
Trgovinsko transportno preduzeće - 21239 Đurđevo, Kralja Petra I 92

Vlasnik: Đuro Vrekić

Sedište firme - prodavnica Đurđevo - Kralja Petra I 92
Tel: 021-838-500
Tel: 021-838-600

Stovarište građevinskog materijala - Vidovdanska 53/a
Tel/Fax: 021-838-190
Tel: 021-838-191

E-mail: vrekic021@gmail.com
Web: www.vrekic.backabanat.com

Delatnost:
- Prodaja kompletnog građevinskog materijala
- Proizvodnja i prodaja gašenog kreča
- Transport robe sa većim i manjim kamionima
- Kupljenu robu prevozimo po dogovoru

* U prodavnici:
- Prodaja sitnog građevinskog materijala
- Vodoinstalaterske opreme
- Elektro opreme
- Bela tehnika